Jouw Reis naar Essentie

Het jaarprogramma “Jouw Reis naar Essentie” is een intensief traject waarin je ‘op reis’ gaat naar jouw eigen Essentie. Het herinneren van wie je werkelijk bent.

“Jouw Reis naar Essentie” is een reis terug in de tijd. Langs verschillende levensfases en langs verschillende personen die aanzienlijk invloed hadden op jou. Het is een reis terug naar jouw Essentie.

Jouw Reis naar Essentie

Jouw Reis naar Essentie

Wie ben ik?

Als je begint met te zijn wat je bent, zal je alles verwezenlijken. Om te beginnen te zijn wat je bent, moet je te voorschijn komen uit wat je niet bent.
Je bent niet de cirkelende gedachten die maar ronddraaien in je geest; je bent niet de veranderende gevoelens; je bent niet de verschillende beslissingen die je neemt of de wensen die je hebt; je bent niet het afgescheiden ego.

Maar wat ben je dan? Wanneer je tevoorschijn komt uit wat je niet bent, zul je zien dat de rimpeling op het water tegen je fluistert: "Ik ben Dat", en dat de volgels in de bomen je toezingen: "Ik ben Dat", dat de maan en de sterren hun licht naar je uitstralen: "Ik ben Dat".

Je bent in alles in de wereld en alles in de wereld wordt gereflecteerd in jou en tegelijkertijd ben jij Dat - alles.

(uit: Goed Gezelschap, Z.H. Sri Shatananda Sarasvati)

Wie wij denken te zijn, zijn we niet. We zijn niet ons lichaam, waarvan we ervaren ‘dat ben ik’. We zijn niet onze gedachten, waarmee we denken ‘dat ben ik’. We zijn niet onze gevoelens, waarmee we voelen ‘dat ben ik’. De hele dag door denken, voelen en ervaren we ‘dat ben ik’. En als je dat verder onderzoekt dan kom je er al snel achter dat je dat telkens doet vanuit een andere rol die je op dat moment ‘speelt’. Je rol als collega, je rol als vader of moeder, je rol als zoon of dochter, je rol als broer of zus, vriend/vriendin, trainer, leerling, deelnemer, verkoper, directeur, klant, verzorger, arts, werknemer, werkgever, politicus enz. enz. enz.

We spelen een rol en we zijn overtuigd ‘dat ben ik’. En dat is niet zo! Je bent het niet. Je speelt een rol in hetzelfde toneelstuk als je omgeving, want zij zitten ook in hun rol in datzelfde toneelstuk. Dat betekent dat wat je doet, denkt of voelt een reactie is op jouw omgeving en op de situatie waar je op dat moment in zit. En nu werken je hersenen op een dusdanige manier dat je automatisch een script van verschillende reacties afdraait, zoals die in het verleden een keer succesvol zijn geweest in een soort gelijke situatie. Daarom krijg je af en toe het gevoel in sommige situaties ‘waarom overkomt mij dit nu weer?’. En dat is alleen omdat jij jouw eigen ‘succesvolle’ script opnieuw afdraait.

Om te beginnen te zijn wat je bent,

moet je te voorschijn komen uit wat je niet bent.

Z.H. Sri Shatananda Sarasvati

In “Jouw Reis naar Essentie” gaan we vooral eerst het onderzoek aan naar jouw scripts ofwel patronen, door eerst te kijken naar jouw overtuigingen over jouw ‘omgeving’. Welke gedachten heb je daarover en wat doe je dan? Inherent hieraan onderzoek je ook je gevoelens die je hierover krijgt, zoals angst, boosheid, verdriet, euforie, verliefdheid of het ontbreken hiervan. Met behulp van het Enneagram gaan we onderzoeken wat nu jouw persoonlijkheidstype is. Het onderzoeken van jouw persoonlijkheidstype geeft inzicht in hoe jij met jouw omgeving en situaties omgaat. Hoe reageer jij als het ware automatisch op omstandigheden? Hoe helderder dat je dit krijgt, hoe meer je gaat beseffen dat je dit niet bent.

Hierna start je met tevoorschijn te komen uit wat je niet bent, en ga zijn wie je werkelijk bent. Namelijk Essentie. Wij zijn namelijk niet ons lichaam, want dat is een verzameling grondstoffen die via ons voedsel uit de aarde is gekomen. Wij zijn namelijk niet onze gedachten, want dat is een verzameling electronen die door ons netwerk van zenuwcellen schieten, wat weer is aangelegd door onze ervaringen en emoties in het verleden. Wij zijn namelijk ook niet onze gevoelens, want dat zijn hormonen die weer aangezwengeld worden door ons netwerk van zenuwcellen.

Wij zijn niet ons lichaam, wij zijn niet onze gedachten, wij zijn niet onze gevoelens.

Wij zijn

ESSENTIE


Het traject:

“Jouw Reis naar Essentie” is een intensief traject van een kennismakingsgesprek, 8 bijeenkomsten van een dag, 8 vraag & antwoord-avonden via zoom en tussentijds support via mail of app.

We werken o.a. met het Enneagram, met emotioneel lichaamswerk en andere oefeningen, systemisch werk volgens Bert Hellinger.

We werken zowel buiten als binnen, op mooie locaties. De dagen zijn op vrijdag van 10:00 – 16:30, en de avonden via zoom zijn op donderdagavond van 19:00 – 21:00.

De eerst volgende groep start in september 2022. Daarna start weer een groep in januari 2023.

Inschrijven kan via jouwreisnaaressentie@Praktijk-Krachtstroom.nl.

Data bijeenkomsten:

groep september 2022

groep januari 2023

groep september 2023